Els models de llengua i els mitjans àudio-visuals (ràdio i televisió) en català

 • Torrent Badia, Anna M. (Investigador/a principal)
 • Bassols Puig, Margarida (Investigador/a)
 • Cabré Monné, Teresa (Investigador/a)
 • Castellanos Vila, Josep Anton (Investigador/a)
 • Dolz Gastaldo, Vicenta (Investigador/a)
 • Farreny Sistac, Maria Dolors (Investigador/a)
 • Faura Pujol, Neus (Investigador/a)
 • Paloma Sanllehi, David (Investigador/a)
 • Rico Busquets, Albert (Investigador/a)
 • Santamaria Guinot, Laura (Investigador/a)
 • Segarra Neira, Milagros (Investigador/a)
 • Teruel Planas, M. Elvira (Investigador/a)

Detalls del projecte

Description

Aquest projecte d'investigació té per objectiu estudiar quina és la repercussió en els models de llengua oral usats en els mitjans de comunicació de masses (MCM) -ràdio i televisió- del procés de codificació i de diversificació lingüístiques. El treball s'iniciarà amb una anàlisi exhaustiva de la situació actual de la llengua en els mitjans esmentats, per comprovar, a continuació la relació de les formes lingüístiques emprades amb les propostes de la codificació fabriana, punt de partida del català modern. L'objectiu d'aquest estudi és arribar a definir les bases teòriques que sustenten uns models de llengua adequats a les exigències dels diferents mitjans i dels diferents registres, els quals, malgrat la diversa caracterització que presenten, no haurien d'oferir incoherències des del punt de vista lingüístic: criteris no antagònics per a les qüestions fonètiques, lèxiques i gramaticals.
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització3/08/923/08/95

Fingerprint

Explora els temes de recerca tractats en aquest projecte. Les etiquetes es generen en funció dels ajuts rebuts. Juntes formen un fingerprint únic.