Els drets fonamentals com a principis objectius

  • Gavara de Cara, Juan Carlos (Investigador/a principal)
  • Vallès Vives, Francesc (Investigador/a contractat/da)
  • Carreras Serra, Francesc de (Investigador/a)
  • Mateu Vilaseca, Marcel (Investigador/a)

Detalls del projecte

Description

(...) En concret, aquest projecte se centra en l'anàlisi del plantejament dels drets fonamentals com|com a principis objectius (...). Aquesta concepció dels drets fonamentals (...) permet establir dues projeccions quant al seu significat: a) Els drets fonamentals, com a sistema de principis i valors objectius amb pretensió de validesa i projecció en l'ordenació jurídica, és a dir, en tots els àmbits del Dret (projecció externa a la Constitució) b) Els drets fonamentals com a principis objectius que permeten delimitar interpretativament l'aspecte individual o subjectiu dels drets fonamentals (projecció interna al propi text constitucional). En relació amb la projecció externa dels drets fonamentals, es tractaran els problemes tradicionals de la força vinculant dels drets fonamentals relacionats amb la seva interpretació com a principis objectius (...). En relació amb la projecció interna s'analitzaran les funcions que compleix l'art. 10.1 la CE, ja que al marge del reconeixement dels propis drets fonamentals concrets com a principis objectius, suposa la constitucionalizació d'uns principis objectius de caràcter general i, en conseqüència, susceptibles de ser aplicats en relació amb la interpretació dels drets fonamentals i amb un paper evident en matèria d'integració dels drets fonamentals. L'objectiu final és la publicació d'una monografia que serveixi per subministrar una opinió fundada en Dret i pugui ser útil al Poder Legislatiu i als jutges i tribunals, així com al Tribunal Constitucional com a encarregats de la concreció del significat, interpretació i desenvolupament legislatiu dels drets fonamentals.
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització1/10/0630/09/09

Empremta digital

Explora els temes de recerca tractats per aquest projecte. Aquestes etiquetes es generen en funció dels premis/ajuts subjacents. Junts formen una empremta única.