El procés de constitucionalització de la Unió Europea i les seves relacions amb la transformació de l'ordre jurídic dels Estats membres

  • Freixes Sanjuan, Teresa (Investigador/a principal)
  • Cicconetti, Stefano (Investigador/a)
  • Gómez Sánchez, Yolanda (Investigador/a)
  • Remotti Carbonell, Jose Carlos (Investigador/a)
  • Suay Hernández, Blanca Celia (Investigador/a)
  • Sánchez Férriz, Remedio (Investigador/a)

Detalls del projecte

Description

Ens trobem davant un moment crucial en el procés d'integració europea. Un cop acordada la formació de la Convenció per al futur d'Europa, es tracta de decidir si Europa ha de comptar com un text constitucional, quina forma ha d'adoptar i quins han de ser els seus continguts. Comptem amb l'experiència de la Convenció que va elaborar la Carta dels drets fonamentals i hem constatat els principis, tant formals o de procediment com materials, que haurien de presidir el procés de constitucionalització per que aquest respongués als criteris de legitimitat i justícia necessaris en les organitzacions democràtiques d'avui en dia
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització1/01/0331/12/05

Socis col·laboradors

  • Università degli studi Roma Tre (Coordinador) (guia)

Fingerprint

Explora els temes de recerca tractats en aquest projecte. Les etiquetes es generen en funció dels ajuts rebuts. Juntes formen un fingerprint únic.