El paper de les ciències socials en la construcció social de les realitats nacionals

  • Treserra Pijoan, Montserrat (Investigador/a principal)
  • Balcells Gonzalez, Albert (Investigador/a)
  • Cardus Ros, Salvador (Investigador/a)

Detalls del projecte

Description

El projecte que presentem vol dur a terme una anàlisi rigorosa i exhaustiva dels diferents estudis o treballs que s'han fet sobre nacionalisme en ciències socials a l'Estat espanyol des de l'any 1978, en què s'institucionalitza el reconeixement de les nacionalitats en la Constitució. Un estat de la qüestió sobre les pautes que han guiat les investigacions sobre el nacionalisme ens han de permetre elaborar el projecte d'investigació que presentarem a la convocatòria de la CICYT, DGICYT o de la UE per al curs següent sobre el paper de les ciències socials en la construcció social de les realitats nacionals, com en la "problematització" del nacionalisme. Alhora, volem comparar les línies de recerca de l'Estat espanyol amb les de la Gran Bretanya, en el marc de la col·laboració que ja tenim establerta amb alguns investigadors d'Anglaterra i d'Escòcia. Pensem que un estudi comparatiu proporcionarà una anàlisi més nítida i més distanciada respecte a la investigació sobre el nacionalisme en ciències socials a l'Estat espanyol. També ens ha de servir per plantejar línies de recerca conjunta entre Catalunya i la Gran Bretanya
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització1/01/9531/12/96

Fingerprint

Explora els temes de recerca tractats en aquest projecte. Les etiquetes es generen en funció dels ajuts rebuts. Juntes formen un fingerprint únic.