El paper de la Calculadora Simbòlica Wiris en el procés d'algebrització de la matemàtica escolar i en la formació del professorat de matemàtiques

 • Gascon Perez, Jose (Investigador/a principal)
 • Ruiz Munzon, Noemi (Becari/a)
 • Barquero Farras, Berta (Investigador/a)
 • Bernat Ancochea Millet (Altres)
 • Eixarch Ferrer, Ramon (Altres)
 • Gomà Nasarre, Antoni (Altres)
 • Serrano Martínez, Lidia (Altres)
 • Bosch Casabò, Marianna (Investigador/a)
 • Pachés Gavara, Josep (Investigador/a)
 • Reig Sampere, Cristina (Investigador/a)
 • Xambó Descamps, Sebastià (Investigador/a)

Detalls del projecte

Description

El projecte que presentem aquí té com a objectiu principal incidir sobre dos punts especialment sensibles del procés escolar d'estudi de les matemàtiques a nivell de secundària: la introducció de l'àlgebra elemental entre segon i tercer d'ESO i la culminació de la modelització algebraico-funcional al batxillerat. El primer dels problemes té una llarga història en l'àmbit de les investigacions en educació matemàtica i ha estat tradicionalment considerat com el primer gran escull amb els que topen els alumnes a l'ensenyament obligatori. La nostra proposta consisteix a introduir el càlcul algebraic a partir del qüestionament dels programes de càlcul aritmètic, és a dir, pretenem que la necessitat de simplificar, comparar i generalitzar els programes de càlcul qua apareixen en la resolució de problemes aritmètics doni sentit al càlcul equacional. Quan al segon problema, partirem d'una qüestió generatriu plantejada en l'àmbit d'un sistema econòmic la resposta a la qual requereix del joc entre paràmetres i variables i la consideració de relacions funcionals entre les variables que determinen el sistema subjacent. La introducció d'una "funció demanda" provocarà llavors l'emergència de noves qüestions que motivaran la introducció del càlcul diferencial i integral que s'inicia al batxillerat. En els dos casos ens proposem integrar la Calculadora Simbòlica Wiris (http://calculadora.edu365.com) com a instrument que permet afavorir les condicions d'una algebrització progressiva de l'activitat matemàtica. L'àmbit de realització d'aquest projecte no és altre que el Laboratori d'Investigació i Desenvolupament I+D en Didàctica de les Matemàtiques integrat per investigadors en didàctica de les matemàtiques, professors de secundària i els creadors i desenvolupadors de la Calculadora Simbòlica Wiris.
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització1/04/081/04/09

Fingerprint

Explora els temes de recerca tractats en aquest projecte. Les etiquetes es generen en funció dels ajuts rebuts. Juntes formen un fingerprint únic.