El dominio teórico transcultural de la procreación. Concepciónde la persona, control de la sexualidad, organización de la reproducción, crianza y configuración de modelos

  • Gonzalez Echevarria, Aurora (Investigador/a principal)
  • Fons Renaudon, Virginia (Investigador/a contractat/da)
  • Grau Rebollo, Jordi (Investigador/a contractat/da)
  • Piella Vila, Anna Maria (Investigador/a contractat/da)
  • Rodríguez García, Dan (Investigador/a contractat/da)
  • Valenzuela Díaz, Alfonso (Investigador/a contractat/da)
  • San Román Espinosa, Teresa (Investigador/a)

Detalls del projecte

Description

Aquest treball es proposa completar una investigació en l'àmbit de l'Antropologia del Parentiu que es va iniciar en 1983, de la qual ja s'han fet vàries etapes. L'objectiu actual és buscar una alternativa a la carga etnocèntrica de l'Antropologia del Parentiu. Per això es tracta de: (1) Definir un domini teòric transcultural que te com a continguts espècifics les idees respecte a la formació de la persona, el control de la sexualitat, la organització de la reproducció biològica, la criança dels nens i la interiorització de models, i que no pressuposar com universals ni el matrimoni ni la família ni el parentiu entés com elaboració cultural de les relacions de consanguinitat i afinitat. (2) Buscar dins d'aquest domini estructures teòriques transculturals, teorias eventualmente establertes i del utillatje conceptual desenvolupat aplicant-les a les dades etnogràfiques de tres investigacions de camp que se estan desenvolupant paral·lelament entre aborígens australians, poblacions autóctones de classe mitja de Barcelona, i immigrants subsaharians a Catalunya i una ja realitzada a Ndowé de Guinea Ecuatorial i (4) Comparar aquesta proposta teórica amb altres que se estan desenvolupant des de els noranta com a resposta a la crisi que en l'Antropologia del Parentiu van generar les critiques de Leach, Needham, Schneider y Geffray.
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització19/12/0019/12/03

Fingerprint

Explora els temes de recerca tractats en aquest projecte. Les etiquetes es generen en funció dels ajuts rebuts. Juntes formen un fingerprint únic.