El desenvolupament i la interpretació literària d'àlbums il·lustrats amb alumnes nouvinguts.

 • Colomer Martínez, Teresa (Investigador/a principal)
 • Fittipaldi, Martina (Altres)
 • Paré Jiménez, Josep (Altres)
 • Correig Blanchar, Montserrat (Investigador/a)
 • Manresa Potrony, Mireia (Investigador/a)
 • Margallo Gonzalez, Ana Maria (Investigador/a)
 • Noguerol Rodrigo, Artur (Investigador/a)
 • Pérez Ventayol, Montserrat (Investigador/a)
 • Silva-Díaz, Maria Cecilia (Investigador/a)
 • Sánchez Enciso, Juan (Investigador/a)
 • Vilà Miguel, Núria (Investigador/a)

Detalls del projecte

Description

El propòsit d'aquesta investigació qualitativa és dur a terme un estudi sobre les interpretacions dels infants immigrants davant narracions visuals de llibres per a infants i joves. Tenir en compte les habilitats visuals d'uns alumnes amb poc coneixement de l'idioma del país d'acollida sembla un element clau per desenvolupar altres capacitats culturals. La recerca es situa en el marc de les aplicacions de la literatura en contextos plurilingües com a instrument idoni per a l'aprenentatge de comprensió cultural del propi món i de les perspectives d'altri com a lloc de conjugació de les identitats culturals de cada persona. (...) Basar-se en la seva riquesa visual no només ajudarà els nens immigrants a entendre més íntegrament les noves imatges culturals que els envolten i fomentarà la seva relació amb el text, sinó que els ajudarà també a emprar-la com a expressió pròpia tot fomentant les seves habilitats orals com les tècniques de lectura i d'escriptura. Es tracta, doncs, d'un important recurs per als nens immigrants a l'hora d'adaptar-se a les seves noves circumstàncies i per transformar el seu nou entorn. L'estudi s'emmarca dins un projecte internacional en el qual equips de recerca de quatre universitats posaran en marxa el mateix disseny d'investigació a escoles de diferents localitzacions: Catalunya (Barcelona), Escòcia (Glasgow), Austràlia (Sydney) i Indiana (EUA). Així, la investigació permetrà la possibilitat d'un intercanvi de coneixements, així com la creació d'una xarxa de consulta i pràctica que ultrapassi les fronteres. Aquest estudi examinarà les respostes dels infants immigrants a dos llibres il·lustrats sense text i amb temes que els relacionen directament amb les seves experiències com a immigrants.
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització1/04/081/04/09

Fingerprint

Explora els temes de recerca tractats en aquest projecte. Les etiquetes es generen en funció dels ajuts rebuts. Juntes formen un fingerprint únic.