Efectes de la composició social dels centres d'ensenyament obligatori sobre el rendiment i les expectatives de l'alumnat

 • Subirats Humet, Joan (Investigador/a principal)
 • Gonzalez Motos, Sheila (Becari/a)
 • Benito Perez, Ricard (Investigador/a)
 • González Balletbó, Isaac (Investigador/a)
 • Rambla Marigot, Francesc Xavier (Investigador/a)
 • Alegre Canosa, Miquel Àngel (Becari/a)
 • Alsinet Caballaria, Josep (Investigador/a)
 • Coll Salvador, Cèsar (Investigador/a)
 • Grau, Albert (Investigador/a)
 • Marías Benito, Isidre (Investigador/a)
 • Collet Sabé, Jordi (Investigador/a)
 • Alegre Canosa, Miguel Angel (Becari/a)

Detalls del projecte

Description

Aquest projecte centra la seva atenció en la incidència que la composició social dels centres d'ensenyament-és a dir, l'origen social del seu alumnat-té sobre l'equitat en el tram d'escolarització obligatòria del sistema educatiu català. Concretament posa l'accent en els efectes que diferents tipus de composicions socials poden tenir sobre el rendiment escolar i les expectatives de trajectòria dels estudiants procedents de families amb un nivell instructiu baix (en aquesta investigació l'origen social de l'alumnat serà mesurat pel nivell d'estudis del pare i la mare de l'alumne, atesa la incidència que el capital instructiu dels progenitors té sobre els seus resultats acadèmics). Per tal d'abordar aquesta qüestió, es planteja una anàlisi de quatre grups-classe de quart d'ESO amb un perfil d'alumnat diferenciat; dos grups amb una composició heterogènia i dos grups amb una composició homogènia. Mitjançant l'anàlisi comparada d'aquests contextos escolars, es pretén examinar si un major o menor nivell d'heterogeneïtat social a les aules redueix (i en quina mesura) els efectes d'un origen social"desfavorable" (un nivell d'estudis dels pares baix) sobre dues qüestions centrals de l'evolució de l'alumnat; el seu rendiment escolar i les seves expectatives de trajectòria acadèmica post-obligatòria. En cas que alguna d'aquestes dues qüestions, o ambdues, variïn en els alumnes de famílies menys instruïdes en funció del tipus de composició social del seu entorn escolar (modificant les seves disposicions vers la institució escolar), és objectiu d'aquesta recerca detectar-ne les causes.
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització18/04/0718/04/08

Fingerprint

Explora els temes de recerca tractats en aquest projecte. Les etiquetes es generen en funció dels ajuts rebuts. Juntes formen un fingerprint únic.