Economic Policy in Complex Environments

Detalls del projecte

Description

Europa s'enfronta a una sèrie de grans qüestions que són complicats a causa de la dependència de camins, la irreversibilitat, el risc sistèmic i la interacció (local) d'agents heterogenis. El canvi climàtic i el disseny de la transició desitjada d'Europa cap a una economia baixa en carboni són aquests problemes. Les polítiques per abordar aquests reptes s'han de basar en anàlisis empíriques i mètodes de modelització adequats. El projecte EPOC, finançat per la UE, és una xarxa de formació innovadora que té com a objectiu avançar i aplicar mètodes pioners de computació intensiva per a l'anàlisi de decisions i polítiques en els camps del canvi climàtic i la innovació. Els investigadors en fase inicial es formaran en ciència de dades, teoria de xarxes, simulació basada en agents i modelització econòmica. La formació acadèmica inclourà mesures de formació en competències transferibles, mesures de formació intersectorial i formació en desenvolupament professional.
AcrònimEPOC
EstatusActiu
Data efectiva d'inici i finalització1/03/2128/02/25

Socis col·laboradors

  • Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
  • Universität Bielefeld (Coordinador) (guia)
  • Université de Paris 1 Panthéon¿Sorbonne (Soci projecte)
  • Università Cattolica del Sacro Cuore (UCSC) (Soci projecte)
  • Universiteit van Amsterdam (UvAM) (Soci projecte)
  • Universitat de Copenhaguen (UCPH) (Soci projecte)
  • Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) (Soci projecte)

Fingerprint

Explora els temes de recerca tractats en aquest projecte. Les etiquetes es generen en funció dels ajuts rebuts. Juntes formen un fingerprint únic.