Disseny d'un model de formació del professorat per a aules de semi-immersió en llengua estrangera

 • Escobar Urmeneta, Cristina (Investigador/a principal)
 • Carandell Robusté, Joan (Investigador/a)
 • Cots Caimons, Josep Maria (Investigador/a)
 • Deulofeu Piquet, Jordi (Investigador/a)
 • Llobet Garcés, Laura (Investigador/a)
 • Nussbaum Capdevila, Lucile (Investigador/a)
 • Oller Freixa, Montserrat (Investigador/a)
 • Pagès Muñoz, Montserrat (Investigador/a)
 • Peláez Carballo, Nuria (Investigador/a)
 • Pé Estella, Azucena (Investigador/a)
 • Sánchez Sola, Antonio (Investigador/a)

Detalls del projecte

Description

La construcció de la UE fa necessari que la ciutadania sigui capaç de funcionar còmodament en llengües estrangeres. Complementar l'ensenyament DE llengües estrangeres amb ensenyament de matèries acadèmiques EN llengua estrangera (programes de semi-immersió o AICLE) és una opció que guanya terreny, tal com demostra la incorporació d'aquesta opció com a "proposta prioritària" dintre de l'Acord Estratègic de febrer 2005. La recerca sobre tasques AICLE que hem dut a terme en el marc dels projectes ARIE 2004-00058 i 2005-10056, ha demostrat que aquest enfocament promou millores significatives en les habilitats lingüístiques dels aprenents, els quals alhora proven haver après ciències. Tanmateix, la mateixa recerca assenyala les dificultats que el professorat no expert troba davant de la planificació l'execució i avaluació d'unitats didàctiques AICLE, com ara., la inseguretat en la gestió de la comunicació a les aules AICLE o la confusió entre assoliments lingüístics i acadèmics en la planificació i l'avaluació. Aquests resultats apunten a que l'èxit dels programes AICLE depèn, no tant de la naturalesa d'aquest tipus d'enfocament, com de les habilitats professionals específiques que el professorat encarregat sigui capaç de desplegar, i de la col·laboració entre el professorat de llengües estrangeres i el de les matèries acadèmiques implicades. Per aquesta raó ens proposem dissenyar un model de formació a partir de dades empíriques obtingudes a aules AICLE de secundària inclusives. Per tal d'evitar la sobrecàrrega que els procediments de recerca exigeixen del professorat ens proposem construir la recerca en torn a seqüències AICLE dissenyades i implementades pels practicants del CQP, assessorats i observats pels tutors de centre. Aquesta forma d'obtenció de dades permet alhora que els tutors guanyin en consciència sobre processos d'ensenyament - aprenentatge AICLE, i puguin actuar com a formadors en futures activitats d'especialització del professorat
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització26/04/0731/07/08

Empremta digital

Explora els temes de recerca tractats per aquest projecte. Aquestes etiquetes es generen en funció dels premis/ajuts subjacents. Junts formen una empremta única.