Disseny de diluents optimitzats per a la conservació de semen porcí en refrigeració

 • Rodriguez Gil, Juan Enrique (Investigador/a principal)
 • Ballester Casals, Joan (Becari/a)
 • Miro Roig, Jordi (Investigador/a contractat/da)
 • Rigau Mas, Teresa Josefa (Investigador/a contractat/da)
 • Quintero Moreno, Armando Arturo (Becari/a)
 • Bassols Casadevall, Judit (Investigador/a contractat/da)
 • Kádár García, Elisabet (Investigador/a contractat/da)
 • Pinart Nadal, Elisabeth (Investigador/a contractat/da)
 • Sancho Badell, Sylvia (Investigador/a contractat/da)
 • Dr. Jürgen Pleiss (Investigador/a)
 • Sergi Bonet Marull (Investigador/a)

Detalls del projecte

Description

El principal objectiu del projecte és el disseny d'un diluent optimitzat per a la conservació a mitjà/llarg termini (15 dies) a 16ºC de mostres seminals porcines amb una pèrdua mínima del potencial fertilitzant. Aquest disseny es basarà a tenir en compte les particularitats dels mecanismes de gestió energètica dels espermatozoides porcins, amb l'objectiu de mantenir el màxim temps possible un estatus metabòlic propici per al manteniment de la funcionalitat basal de l'espermatozoide porcí. Per això, i tenint en compte que la base energètica de l'espermatozoide de mamífer és el consum de glúcids, en primer lloc s'estudiarà el metabolisme de l'espermatozoide porcí enfront de diferents monosacàrids (glucosa, fructosa i sorbitol), per a determinar amb quin d'ells l'espermatozoide obté un rendiment energètic net millor, que li permeti mantenir-se en condicions basals durant més temps. Una vegada determinat aquest punt, es dissenyaran diluents de conservació a 15-17ºC sobre la base del monosacàrid que hagi mostrat millors característiques, determinant-se la capacitat de conservació dels diluents obtinguts. Finalment es procedirà a l'estudi dels resultats obtinguts després de la inseminació de truges amb els dos diluents que millors resultats de conservació "in vitro" hagin donat, per a comprovar el rendiment d'aquests diluents "in vivo"
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització28/12/0127/12/04

Fingerprint

Explora els temes de recerca tractats en aquest projecte. Les etiquetes es generen en funció dels ajuts rebuts. Juntes formen un fingerprint únic.