Dinàmica poblacional i anàlisi del cromosoma Y (SNPs) en població mediterrània

Detalls del projecte

Description

La porció no recombinant del cromosoma Y humà (Non-Recombinant Y-NRY) conserva el tram del camí evolutiu seguit per la nostra espècie des de l'origen fins el present. Aquesta part del genoma es transmet exclusivament per part masculina i per tant es tracta d'un tipus d'herència anàloga al de l'ADN mitocondrial (mtDNA) que es transmet unilateralment per part materna. La informació qu es pot obtenir de l'anàlisi conjunt del mtDNA i de la NYR son tant complementàries i contribueixen a un major coneixement de l'evolució i la dinàmica de difusió de les poblacions humanes. De fet, la variabilitat que es coneix sobre les porcions unilinears del genoma en la població actual reflecteixen la seva història evolutiva, en relació a fenòmens genètics com la deriva, la migració, la selecció natural, o influències culturals, lingüístiques i geogràfiques
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització1/01/0331/12/05

Fingerprint

Explora els temes de recerca tractats en aquest projecte. Les etiquetes es generen en funció dels ajuts rebuts. Juntes formen un fingerprint únic.