Diccionari bibliogràfic dels parlamentaris de Catalunya. Segona fase. Període: 1869-1901

Detalls del projecte

Description

L'objectiu central del projecte és continuar i completar la infraestructura de suport a la investigació, creada en una primera fase a partir del projecte "La qüestió catalana en la política espanyola del segle XX" (BHA2002-01307). Llavors centralitzem en un Sistema de Gestió Documental la informació biogràfica, bibliogràfica i documental sobre els parlamentaris de Catalunya del segle XX. Així, durant el període del projecte vigent, que finalitza el setembre de 2005, hem concentrat la nostra investigació en el treball de camp en diversos arxius i centres de documentació, així com procedit al buidatge de la bibliografia i la digitalització del Diari de Sessions a Corts. Actualment estem en la fase final de redacció de les biografies dels parlamentaris elegits a Catalunya entre 1901 i 1923 i entre 1931 i 1939. Són un total de 778 individus, 643 diputats i 135 senadors. Ara, en aquesta segona fase, estudiarem el període 1869-1901 la qual cosa suposa abordar l'anàlisi d'una xifra similar d'individus, 796 parlamentaris, 640 diputats i 156 senadors. La recollida d'aquesta informació en una mateixa infraestructura permetrà finalment la creació d'un Diccionari biogràfic de parlamentaris de Catalunya (1868-1939), així com l'edició de repertori de texts, estudis prosopográficos sobre els parlamentaris, creació d'una base de dades d'intervencions parlamentàries i l'elaboració d'un Atles electoral de Catalunya (1869-1939) Aquest projecte està relacionat amb altres de similars que s'estan duent a terme actualment al País Basc, Castella i Lleó, Galícia i Andalusia, i pretén incorporar-se pròximament a un gran projecte conjunt per a l'elaboració d'un Diccionari dels parlamentaris espanyols (1808-2004) L'equip d'investigadors actual es veurà ara notablement ampliat en el projecte que sol·licitem gràcies a la incorporació d'importants especialistes, tots ells doctors en història. (...)
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització13/12/0513/12/08

Fingerprint

Explora els temes de recerca tractats en aquest projecte. Les etiquetes es generen en funció dels ajuts rebuts. Juntes formen un fingerprint únic.