Determinar una metodologia per a quantificar el risc de les inversions utilitzant la informació comptable

  Detalls del projecte

  Description

  El projecte d'investigació és un projecte a llarg termini que té com a objectiu principal dissenyar un model que permeti quantificar el risc d'una empresa utilitzant només la seva informació comptable. Per assolir l'objectiu el primer pas és analitzar la connexió que hi ha en el Mercat de Capitals espanyol entre la mesura de risc que proporciona el citat mercat, la b, i la comptabilitat de les empreses que el formen. Una vegada analitzada i determinada aquesta relació en el Mercat de Capitals, que és l'únic que proporciona una mesura objectiva del risc, el següent pas és adaptar la relació establerta a les petites i mitjanes empreses que no cotitzen a Borsa. Que són precisament les empreses on la manca d'aquesta mesura de risc comporta molts problemes en la presa de decisions financeres. L'èxit d'aquesta linia d'investigació es tarduirà en un model basat únicament amb informació comptable per a determinar el risc de l'empresa o bé de qualsevol nova inversió. La qüestió és saber quins són els indicadors comptables que mesuren correctament el risc de l'activitat.
  EstatusAcabat
  Data efectiva d'inici i finalització6/12/075/12/08

  Fingerprint

  Explora els temes de recerca tractats en aquest projecte. Les etiquetes es generen en funció dels ajuts rebuts. Juntes formen un fingerprint únic.