Detecció de RNA del virus de l'hepatitis C en mostres de teixit hepàtic per PCR. Estudi de diferents grups clínics de pacients i comparació de les seqüencies virals intrahepàtiques amb l

Detalls del projecte

EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització1/01/931/01/95