Desenvolupament d'un simulador numèric del procés de compostatge i aplicació a l'optimització del compostatge de llots i barreges amb altres residus orgànics

    Detalls del projecte

    EstatusAcabat
    Data efectiva d'inici i finalització14/12/0614/12/09