Desenvolupament de tècniques de biologia molecular (PCR i Hibridació in situ) i immunohistoquímia per diagnosi i monitorització de l' infecció per virus de l'hepatitis C

Detalls del projecte

Description

L'hepatitis post-transfus¡onal és una malaltia que segueix que esdevé en més del 10% de pacients amb transfusió, i per la seva extraordinària tendència a la cronicitat, la converteix en un problema sanitari de primera magnitud. Recentment l'agent causal d'aquesta infecció ha estat identificat per clonació i batejat com virus de l'hepatitis C (VHC). Es tracta d'un virus RNA de cadena simple positiva de 10 Kb, genèticament relacionat amb els virus de la família flavivirus. Es disposa actualment d'una tècnica de detecció d'anticossos que és capaç de detectar quasi el 60% dels donants portadors d'aquest agent. El present projecte pretén desenvolupar tècniques de diagnòstic i monotorització de la infecció basades en la hibridació d'ac nucleics mitjançant sondes específiques (Northern, Southern i dot blot e "in situ" i en mètodes d'amplificació genètica (PCR) que poden ser fonamentals pel diagnòstic d'infecció, per conèixer la història natural de la infecció i avaluar l'eficàcia de procediments terapèutics
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització1/04/9031/03/91

Fingerprint

Explora els temes de recerca tractats en aquest projecte. Les etiquetes es generen en funció dels ajuts rebuts. Juntes formen un fingerprint únic.