Desenvolupament d'analitzadors miniaturitzats per al control in situ de paràmetres d'interès mediambiental basats en la integració de microsensors òptics i elèctrics i microsistemes de gestió

  • Alonso Chamarro, Julian (Investigador/a principal)
  • Beltran Gimeno, Albert (Investigador/a contractat/da)
  • Fonseca Ortiz, Omarilis (Investigador/a contractat/da)
  • Massana Aiguade, Maria (Investigador/a contractat/da)
  • Miltsov, Serguei (Investigador/a contractat/da)
  • Puyol Bosch, Maria Mar (Investigador/a contractat/da)
  • Garcés Gregorio, Juan Ignacio (Investigador/a)

Detalls del projecte

Description

La demanda d'informació sobre impacte ambiental tant d'abocaments puntuals com de contaminació difusa requereix d'instruments analítics compactes i robusts capaços de subministrar informació contínua in-situ de paràmetres químics. En aquest sentit es pretén desenvolupar instrumentació analítica que combini els conceptes d'integració i miniturització. El projecte pretén abordar tant el vessant tecnològic de construcció dels dispositius sensors i microsistemes de gestió de fluids, com la química de l'estudi de nous elements de reconeixement selectiu i la seva immovilització. En primer lloc es pretén aprofitar els avantatges que ofereix utilitzar elements miniaturitzats ja disponibles (dispositius sensors tipus IWAO i tipus potenciomètrics basats en la tecnologia screen-printing) amb elements de mesura convencionals i compatibles amb els primers, en el camp mediambiental. A continuació es vol desenvolupar analitzadors totalment miniaturitzats i integrats, és a dir, arribar a aconseguir un escalat total de cadascuna de les etapes implicades en el procediment analític, per a l'anàlisi in-situ d'indicadors generalistes de qualitat (nitrat, amonio, nitrit, fosfat, pH, oxigen, etc..) i paràmetres específics (plaguicides, toxines, metalls pesades, etc..) en mostres aquoses. Per a això s'estudiaran noves tècniques de transducció òptica que seran utilitzades per al desenvolupament i fabricació de nous dispositius sensors basats en fibres òptiques o òptica integrada. S'utilitzaran totes aquelles tècniques d'anàlisi química basades en efectes òptics compatibles amb la realització de microsensors fiables robusts i sensibles i, a més es buscarà la integració de l'equipament optoelectrònic específicament dissenyat per a aconseguir instruments i autònoms capaços d'amidar paràmetres clau. D'altra banda, es desenvoluparan microsistemes de gestió de fluids en els quals puguin integrar-se tant sensors químics elèctrics com òptics, es dissenyaran sistemes de fluix per (...)
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització1/12/0330/11/06

Socis col·laboradors

Fingerprint

Explora els temes de recerca tractats en aquest projecte. Les etiquetes es generen en funció dels ajuts rebuts. Juntes formen un fingerprint únic.