Desarrollo turístico rural y revalorización sociocultural y medioambiental en Cataluña, Galicia y Islas Baleares.

Detalls del projecte

Description

L'objectiu d'aquest projecte és analitzar els diferents models de turisme rural que estàn apareixen a Espanya.L'estudi es concreta en tres àmbits territorials; Catalunya, Galicia i Illes Balears que ejemplifiquen les diferents etapes en les que es troba el turisme rural. Per aconseguir aquest propòsit analitzarem els diferents ítems: 1- L'estudi de l'evolució de la legislació en cada una de les Comunitats i les conseqüencies sobre el model de turisme rural que es desenvolupa posteriorment. El resultat és la heterogeneïtat del producte i les dificultats que això comporta en el moment de la seva comercialització. 2 - El desenvolupament d'activitats complemetèries que afiancen una economia diversificada donat que el turisme rural per si sol no és una activitat suficient per dinamitzar les àrees rurals. Així la revalorització del patrimoni rural permet a la vegada una revalorització del territori a nivell socioeconòmic i mediambiental. 3 - La profesionalització dels resursos humans i la categorització de l'oferta segons nivells de calitat, per que el turisme rural jugui el seu paper com actiu dinamitzador local. En definitiva, l'objectiu final és la recerca de fòrmules de cohesió entre les diferents comunitats autònomes que permeten mitigar la fragmentació del producte Turisme rural i facilitar la seva comercialització.
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització19/12/0019/12/03

Empremta digital

Explora els temes de recerca tractats per aquest projecte. Aquestes etiquetes es generen en funció dels premis/ajuts subjacents. Junts formen una empremta única.