Desarrollo de un sistema de valoración de la respuesta inmunitaria especifica en la Leishmaniosis canina.

Detalls del projecte

Description

La Leishmanisosis canina és un procés infecciós produït per parasits protzoaris pertenyents al genère Leishmania. La leishmaniosis és a més una zoonosis i el gos és el principal reservari pels éssers humans; hi ha que tenir en compte que en els països del sur d'Europa, la leishmaniosis és un greu problema de salut pública degut a les infeccions dobles com el virus del SIDA (HIV) i Leishmania. El control de la leishmaniosis és un problema de díficil solució donat que no existeix vacuna i que les campanyes de sacrifici de gossos infectats no són acceptades per l'opició pública i han demostrat ser poc eficients, probbablement degut a l'existència de animals portadors asintomàtics no detectats per les técniques de diagnòstic habituals. En el ratolí i en la espècie humana s'ha demostrat que la resistència immunitaria de tipus TH1(elevada producció de y-IFN) o TH2 (elevada producció de IL-4), respectivament. En el gos, la resposta immunitaria protectora, també esta associada a una resposta equivalent a la TH1 del ratolí. En el nostre projecte volem, per una part, elaborar anticossos monoclonals contra y-IFN e IL-4 que permetin la posta a punt d tècniques de ELISA per identificar la producció de aquestes dos citoquines per linfocits sanguínis estimulats; i per altre part la posta a punt de tècniques de RT-PCR per la detecció i quantificació de l'expressió genètica de les mateixes. Amb els resultats obtinguts de l'aplicació de aquestes técniques a mostres procedents de tres grups d'animals (gossos sans no infectats, gossos infectats espontàneament sense símptomes, i gossos infectats espontàniament amb símptomes) es determinarà que és el mètode més adient per l'evaluació de la resposta immune contra Leishmania en gossos i es desenvoluparà, amb ajuda de un laboratori farmacèutic un Kit d'ús en la clínica veterinària. Aquest mètode de diagnóstic permetrà, a més, al clínic establir un pronòstic fiable en el cas dels animals infectats amb símptomes evidents.
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització28/12/0028/12/01

Fingerprint

Explora els temes de recerca tractats en aquest projecte. Les etiquetes es generen en funció dels ajuts rebuts. Juntes formen un fingerprint únic.