Definició del nucli. Creació de mòduls i implementació d'una versió de temps real d'un entorn de visió artificial.

  Detalls del projecte

  Description

  El present projecte propsa l'estandarització a nivell nacional d'un software de Visió Artificial per la seva utilització en el desenvolupament d'aplicacions tant industrials com científiques. Per aconseguir aquest objectiu es van realitzar els diferents mòduls dels que consta un entorn software pel desenvolupament d'aplicacions de visió (i.e. controladors de tarjetes, nucli de processament d'imatges, interfaç de programació i mòduls de metodologies específiques) per distintes plataformes i entrons de treball, d'una manera coordinada entre els grups investigadors proponents. El projecte es basaria en desenvolupaments de software realitzats pels grups que participen en el projecte i especialment en l'entorn ViLi desenvolupat pel Grup de Visió per Computador de la UAB que ja s'utilitza per la investigació i docència. Aquest projecte intenta ampliar les característiques dels desenvolupaments
  EstatusAcabat
  Data efectiva d'inici i finalització1/07/961/07/98

  Socis col·laboradors

  • Sense entitat (Coordinador) (guia)

  Fingerprint

  Explora els temes de recerca tractats en aquest projecte. Les etiquetes es generen en funció dels ajuts rebuts. Juntes formen un fingerprint únic.