Datació de ceràmiques per termoluminiscència i estudi geològic de les àrees font dels materials arqueològics utilitzats

  • Alvarez Perez, Aureli (Investigador/a principal)

Detalls del projecte

Description

Dos aspectes importants de l'arqueologia moderna són disposar d'una datació rigorosa i poder identificar les àrees font d'on provenen els materials utilitzats en la fabricació de la ceràmica. Per a la datació s'utilitzen les tècniques de termoluminiscència. L'estudi mineralògic de les ceràmiques i l'estudi geològic de les argiles permeten determinar l'extensió i la intensitat de les relacions comercials que existiren entre l'àrea estudiada, Mesoamèrica i la part central i sud dels Andes. Els materials per estudiar provenen de Real Alto, a la península de Santa Elena, a la costa equatoriana. La ceràmica obtinguda pertany a la cultura Valdívia, fases I-VI (3800-2000 aC). De San Lorenzo del Mate, prop de Guayaquil, prové ceràmica de la mateixa cultura, fase VIII i també de les cultures Machalilla i Engoroy (2000-300 aC). A Peñón del Río, prop de Guayaquil, hi ha ceràmica pre-colombina i esp
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització1/07/9030/06/93

Fingerprint

Explora els temes de recerca tractats en aquest projecte. Les etiquetes es generen en funció dels ajuts rebuts. Juntes formen un fingerprint únic.