Contribució a l'estudi de les òrbites periòdiques en els sistemes dinàmics

Detalls del projecte

Description

Els sistemes dinàmics s'han revelat com una de les eines bàsiques per a la comprensió geomètrica, analítica i fins i tot quantitativa dels models matemàtics de les ciències experimentals. La major part dels models es formulen mitjançant la iteració de funcions o d'equacions diferencials (sistemes dinàmics continus). L'objectiu d'aquest projecte és avançar en el coneixement dels sistemes dinàmics en les àrees següents: 1. sistemes dinàmics discrets: a) estructura periòdica de certes classes de funcions en dimensió u i superior; 2. sistemes dinàmics continus; b) estudi qualitatiu de sistemes d'equacions diferencials polinomials; c) teoria qualitativa en certs problemes de la mecànica celest.
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització24/09/9124/09/94

Fingerprint

Explora els temes de recerca tractats en aquest projecte. Les etiquetes es generen en funció dels ajuts rebuts. Juntes formen un fingerprint únic.