Contractes d'activitat i col·laboració

Detalls del projecte

Description

En l'àmbit dels serveis, hi ha tipus contractuals que són orfes de regulació, per que estigui desfasada la codificada o ser només parcial. Alhora, són nous o parcialment nous, ja que s'importen d'altres ordenacions i, fins i tot, s'alteren les regles comunes dels contractes que porten causa. Són els contractes d'activitat i els contractes de col·laboració, sector de rellevant pes en les relacions patrimonials jurídic-privades. Aquest panorama és el que s'estudia a fi d'ordenar, sistematitzar i identificar les regles bàsiques. A més, a partir de la reconstrucció dels contractes d'activitat i col·laboració duta a terme des de la perspectiva de la nostra ordenació jurídica i dels interessos socials i econòmics, es pretén contribuir a la tasca d'harmonització del dret contractual europeu. Aquest projecte comprèn: a) l'anàlisi del tipus o tipus contractuals bàsics d'obra i/o serveis; b) la fixació i determinació dels tipus contractuals específics d'obres i serveis que convé configurar de manera autònoma i independent; c) l'estudi dels conceptes i de les dades genèriques que configuren la col·laboració com a funció contractual pròpia que es dóna als contractes associatius, d) el contracte de societat civil, és urgent del qual una revisió de la normativa atesa la discussió sobre l'adquisició de personalitat jurídica i la seva utilitat creixent en l'àmbit de les relacions privades
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització13/12/0412/12/07

Fingerprint

Explora els temes de recerca tractats en aquest projecte. Les etiquetes es generen en funció dels ajuts rebuts. Juntes formen un fingerprint únic.