COMUNICACIÓ MEDIADA INTERCULTURAL A L'ÀMBIT SANITARI

Detalls del projecte

Description

La barrera idiomàtica és un dels principals problemes de comunicació entre el personal sanitari i els usuaris al·lòfons a Espanya. La població estrangera a Espanya no ha deixat d'augmentar des del 'boom' migratori dels anys 90 i dos terços d'aquesta provenen de països on es parla una llengua diferent de l'espanyol o qualsevol de les altres llengües d'Espanya.
Segons l'IDESCAT, el 16,3% de la població de Catalunya és de nacionalitat estrangera. Els esforços invertits en les últimes tres dècades pe part dels serveis sanitaris i l'administració pública per fer front a les barreres de comunicació han resultat insuficients enfront del flux constant no només d'immigrants i refugiats, sinó també de turistes que visiten el nostre país.
Aquest projecte pretén estudiar i avaluar la comunicació intercultural als serveis públics sanitaris de Catalunya per identificar problemes i oferir solucions concretes que puguin beneficiar tant els usuaris estrangers d'aquests serveis com l'eficiència dels serveis sanitaris. El projecte se centrarà específicament en la comunicació intercultural mediada (comunicació a través d'un intèrpret, mediador intercultural, agent de salut, familiar o altres figures), considerant la perspectiva de tots els actors implicats directament o indirecta en aquesta mediació als hospitals i centres d'atenció primària de Catalunya.
La consecució d'aquest objectiu principal es farà a través de tres macroobjectius, dels quals cadascun té una sèrie d'objectius específics associats, requerint una metodologia concreta.
- El macroobjectiu I pretén oferir una imatge precisa de la situació actual de la comunicació intercultural mediada al sector sanitari català, principalment a través de qüestionaris de gran abast.
- El macroobjectiu II avaluarà les polítiques públiques dirigides a la gestió de la comunicació intercultural al sector sanitari a Catalunya, principalment a través d'entrevistes en profunditat a agents estratègics de les polítiques de salut pública a Catalunya i de l'anàlisi dels textos normatius existents.
- El macroobjectiu III analitzarà les actituds dels diferents actors implicats amb relació a la comunicació intercultural mediada a través de grups focals i entrevistes en profunditat a personal sanitari, usuaris dels serveis d'atenció sanitària i intermediaris lingüístics professionals i no professionals.
Els resultats proporcionaran dades científicament provades, així com una sèrie de recomanacions i materials, tant per als proveïdors de serveis sanitaris com per als responsables polítics al voltant de la comunicació entre els proveïdors de serveis sanitaris i els usuaris dels serveis amb un coneixement limitat de les llengües locals.
Tot i que la investigació sobre la comunicació intercultural a l'assistència sanitària s'ha dut a terme àmpliament tant en l'àmbit internacional com nacional, cap projecte no s'ha centrat mai en la situació de Catalunya, ni tampoc s'ha fet cap investigació després dels anys de la crisi econòmica, laboral i sanitària de la covid-19, la qual cosa fa aquest projecte especialment rellevant.
AcrònimCIMAS
EstatusActiu
Data efectiva d'inici i finalització1/09/2331/08/26

Fingerprint

Explora els temes de recerca tractats en aquest projecte. Les etiquetes es generen en funció dels ajuts rebuts. Juntes formen un fingerprint únic.