Comprensió wavelet d'imatges per a aplicacions de Teledetecció i SIG. 4 implicacions en el procés digital d'imatges

Detalls del projecte

Description

La creixent disponibilitat de grans volums d'imatges de teledetecció (multi i hiperespectrals) ortofotos, etc. I el seu ús cada vegada més habitual en el context dels Sistemes d'Informació Geogràfica (SIG) comporta la necessitat d'investigar tècniques de compressió de les esmentades imatges en vistes a obtenir un format específicament dissenyat per a la seva utilització en Teledetecció (classificació, fotointerpretació, etc.) i SIG (anàlisi espacial, etc.), més allà de per a la seva simple visualització. Així mateix, sembla aconsellable treballar també en tècniques de watermarking (marques d'aigua) per poder garantir facultativament la integritat i origen de les imatges. És aquest projecte es proposa investigar en les esmentades tècniques de comprensió i marcat, realitzant una implementació en un entorn SIG a través d'un format de comprensió (amb i sense pèrdua) que presenti, entre altres propietats: 1) una gran velocitat en la recuperació de les dades a qualsevol zona i nivell de zoom; 2) el manteniment de la qualitat tant en resolució espacial com a espectral en aquelles zones de la imatge en la qual no s'hagi de produir cap pèrdua; 3) en el cas de compressions amb pèrdua, quantificar-la quan la imatge contingui paràmetres físics com a temperatura, radiància, elevacions del terreny, etc.; 4) la consideració de zones sense valors que sempre han de continuar sent considerades com tals en les imatges comprimides; 5) la possibilitat de compressió d'imatges monobanda i multibanda (tant multi com a hiperespectrals); 6) aconseguir altes raons de compressió mantenint la qualitat en la imatge descomprimida; 7) marques d'aigua indelectables i que superin les manipulacions degudes a la compressió.
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització1/12/0330/11/06

Socis col·laboradors

  • Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) (guia)
  • Universitat Oberta de Catalunya (UOC) (Responsable del Subprojecte)
  • Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF) (Responsable del Subprojecte)
  • Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) (Coordinador)

Fingerprint

Explora els temes de recerca tractats en aquest projecte. Les etiquetes es generen en funció dels ajuts rebuts. Juntes formen un fingerprint únic.