Co-disseny per a prototipus ràpid de sistemes embeguts basat en plataformes reconfigurables

  Detalls del projecte

  Description

  La proposta que es presenta és un projecte multidiciplinar que cobreix diverses àrees de les Enginyeries Electrònica i Informàtic (co-disseny maquinari programari, computació reconfigurable, estandars industrials, etc.) per a crear un entorn i metodologia de disseny per al prototip de sistemes complexos en temps real des del punt de vista de la seva aplicació a entorns específics (industrial, multimèdia, embegut/encastat). El projecte combina activitats d'investigació bàsica amb activitats d'aplicació a l'entorn industrial a fi de permetre una ràpida adaptació als canvis tecnològics i la seva posterior transferència a la indústria. El nucli de la proposta és disposar d'un conjunt de plataformes, dissenys i implementacions, i metodologies de disseny que permetin una ràpida i simple adaptació alsrequeriments de les aplicacions, tant per a sistemes centrats en processadors (basats en PC o embeguts) i centrats en busos (PCI, PCMCIA, 802.11/ hyperlan). Les tècniques proposades en el projecte utilitzessin eines depenents dels fabricants de components semiconductors per al disseny detallat i descàrrega sobre dispositius reconfigurables FPGA (eventualment ASIC, \muC,\muP/ i DSP/). Pretenem també utilitzar i generar components virtuals (IPs) disponibles en forma de codi obert o industrial. A més dels resultats industrials que obtindrem a partir dels desenvolupaments industrials actuals o futurs, el projecte té com objectius científics la creació d'un conjunt de tècniques de síntesi automàtica i verificació de sistemes complexos Hw/SW. Es pretén que aquestes tècnique tinguin un impacte important en la investigació realitzada actualment sobre el tema
  EstatusAcabat
  Data efectiva d'inici i finalització28/12/0130/09/05

  Fingerprint

  Explora els temes de recerca tractats en aquest projecte. Les etiquetes es generen en funció dels ajuts rebuts. Juntes formen un fingerprint únic.