Cell transplants and pharmacologic treatment for reducing chronic neuropathic pain in spinal cord injury

Detalls del projecte

Description

La lesió de medul·la espinal (LME) és una causa greu de discapacitat crónica en pacients joves. El dolor crònic és una de les principals complicacions secundàries a la LME; aproximadament dos terços de pacients pateixen dolor neuropatic crònic. La combinació d'estratègies sembla avui dia l'aproxinmació més racional per intentar la reparació d ela LME, incloent-hi teràpies que se centren en meuroprotecció, regeneració axonal i modulació de canvis plàstics neurals. Aquest projecte es dirigeix a l'estudi i desenvolupament de noves teràpies per a la reparació del teixit lesionat amb atenció especial a la seva contribució per reduir dolor crònic després de LME. Primer es realitzarà un assaig de fàrmacs en un model de contusió de ME en rates per avaluar agents de potencial efecte neuroprotector i antinociceptiu, i els seus efectes sobre processos moleculars i cel·lular subjacent a l'hiperexcitabilitat neuronal i el desenvolupament de dolor. En paral·l3l, glia olfactoria embolcallant (OEG) i cèl·lules mare embrionàries (ESC) es prepararan per realitzar per realitzar cotrasplants en el model animal de LME. Els efectes de trasplantaments d'OEG soles i en combinació amb agents farmacològics eficaços s'avaluaran, quant a recuperació funcional i dolor neuropàtic. Les ESCs es prediferenciaran in vitro a fenotips neuronals, colinèrgic o serotoninèrgic. Els empelts d'ESC poden generar efectes beneficiosos per neuroprotecció, generació de noves cèl·lules neuronals i també influint els circuits espinals interromputs i la inhibició descendent secretant serotonina. Finalment el cotrasplantament d'OEGs i ESCs es realitzarà i es compararà amb trasplants únics. En tots els estudis animals la recuperació funcional després de LME s'avaluarà mitjançant mètodes conductuals, electrofisiològics i d'inmunohistoquímica. Els resultats aportaran informació per al futur d'estratègies terapèutiques combinades després de de LME per millorar la reparació funcional i alleugerir el (...)
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització7/02/086/02/11

Fingerprint

Explora els temes de recerca tractats en aquest projecte. Les etiquetes es generen en funció dels ajuts rebuts. Juntes formen un fingerprint únic.