Catalogació dels materials antropològics disposats al Museu de Menorca

Detalls del projecte

Description

Des de la seva creació en l'any 1975,el museu de Menorca ha comptat amb els materials antropològics procedents de diverses excavacions arqueològiques. Aquests materials suposen un gran patrimoni cultural per a la illa de Menorca i la seva anàlisi suposa la consecució de informació important per a la reconstrucció del passat de la població menorquina. Els materials procedents de les primeres excavacions no estan classificats ni ordenats, i fins i tot és possible que ni tan sols es recuperessin en la seva totalitat, representant només el material escollit degut a al seva conservació o a la importància atorgada pels propis criteris de l'època. Essent un material de gran importància, és necessari disposar d'un catàleg ajornat de totes les col·leccions, a disposició tant del propi Museu com dels investigadors interessats en el poblament de Menorca. La importància d'aquest projecte, doncs, l'àmplia repercussió científica, cultural i social ja que s'ocupa directament de la catalogació d'un fons patrimonial d'interès cultural, arqueològic i històric (...)
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització21/06/0621/06/07

Fingerprint

Explora els temes de recerca tractats en aquest projecte. Les etiquetes es generen en funció dels ajuts rebuts. Juntes formen un fingerprint únic.