Cartografiat i identificació de gens implicats en el metabolisme lipídic en porcí

  • Amills Eras, Marcel (Investigador/a principal)
  • Gallardo Garcia, David (Becari/a)
  • Altet Sanahujes, Laura (Investigador/a)

Detalls del projecte

Description

Resum no disponible en català.
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització6/12/075/12/09