Cambio tecnológico, cambio social y proceso de Neolitización en el próximo oriente. Aportaciones de tres ámbitos ecológicos diferenciados: valle del Éufrates, Djezireh y oasis de Palmira

Detalls del projecte

Description

Resum no disponible.
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització1/10/0730/09/10

Fingerprint

Explora els temes de recerca tractats en aquest projecte. Les etiquetes es generen en funció dels ajuts rebuts. Juntes formen un fingerprint únic.