(Bio)Sensors basats en micro/nanoestructures. Integració en sistemes autoadaptatius d'anàlisi

Detalls del projecte

Description

El present projecte té com a primer objectiu el desenvolupament i disseny de nous (bio)sensors amperomtrics basats en matrius d'ultramicroelectrodes (UMAs, Ultra Microelectrode Arrays) que exhibeixen propietats excepcionals per abordar problemàtiques electroanalítiques. Aquests UMAs seran dissenyats amb innovadores tecnologies i nous materials que permetin obtenir micro/nano estructures de material ben definit i altament ordenat sobre una superfície (...). La primera (metodologia) es basarà en l'autoencadellat de microesferes com a motlles per a la formació de nanoestructures transductores d'altíssima periodicitat (...). La segona aproximació consistirà en la fabricació de transductors mitjançant tecnologia microelectrònica. Aquests UMAs seran la base per dissenyar (bio)sensors utilitzant diferents tècniques d'immobilització del material de reconeixement i seran comparades amb els biosensores partint de compositos grafito-polímers (...). El segon objectiu és la integració d'aquests sensors amperomètrics, amb sensors òptics i amb sistemes de microfluidica que permeti la seva aplicació en la determinació de paràmetres ambientals i biomèdics. Els sensors òptics, en configuració de prisma buit, seran definits mitjançant soft-lithography usant PDMS i permetran detectar absorbancia i fluorescència. Finalment, s'avaluarà l'ús de Cristalls Fotònics (PC) en el cas dels UMAs partint de nanotubs de carboni amb l'objectiu d'incrementar les propietats òptiques i resposta dels sensors òptics.
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització1/10/0631/03/10

Socis col·laboradors

  • Institut de Microelectrònica de Barcelona (IMB-CNM, CSIC) (Responsable del Subprojecte)

Fingerprint

Explora els temes de recerca tractats en aquest projecte. Les etiquetes es generen en funció dels ajuts rebuts. Juntes formen un fingerprint únic.