Articulació del sistema de ciutats de l'eix econòmic mediterrani espanyol. Un estudi comparatiu

Detalls del projecte

Description

El projecte es planteja la comprovació en l'àmbit de l'eix geo - econòmic de la mediterrània espanyola (Catalunya, País Valencià i les Illes) de les hipòtesis formulades principalment per geògrafs italians sobre les noves formes d'articulació dels sistemes urbans en les àrees industrialitzades que plantegen el pas d'una articulació territorial basada en relacions jeràrquiques a una basada fonamentalment en relacions de complementarietat i horitzontals. Aquesta comprovació es pensa dur a terme a tres escales: 1) l'articulació i vertebració urbana interna de cadascun dels àmbits citats, 2) la interrelació dels tres sistemes de ciutats, 3) finalment la seva articulació amb els sistemes urbans dels espais econòmics pròxim, es contemplarà especialment l'articulació amb els sistemes urbans de l'Europa mediterrània. Un segon aspecte del projecte es la comparació dels resultat amb els obtinguts en recerques sobre els sistemes urbans del Nord d'Itàlia (les regions de Piamont, Lombardia i Liguria) i del Sud de França (els departaments de Languedoc - Roussillon, Bouches du Roine i Alpes Maritimmes)
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització1/01/9531/12/96

Fingerprint

Explora els temes de recerca tractats en aquest projecte. Les etiquetes es generen en funció dels ajuts rebuts. Juntes formen un fingerprint únic.