Arquitectures per el reconeixement òptic d'objectes policromàtics

Detalls del projecte

Description

La col·laboració amb el Laboratori de Processat d'Imatges de la Universitat de Buenos Aires cobrirà dos aspectes no contemplats en el mateix com són la utilització de filtres en color per al reconeixement policromàtic i l'estudi d'arquitectures per a corretadors per transformada conjunta.
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització11/12/9910/12/00

Socis col·laboradors