Aplicacions biomèdiques de la llum de sincrotó

  • Sabés Xamaní, Manuel (Investigador/a principal)
  • Barnadas Rodríguez, Ramon (Investigador/a)
  • Costa Torres, Meritxell (Investigador/a)
  • Teixeira , Cilaine Verónica (Investigador/a)
  • Puig Sarda, Susana (Altres)

Detalls del projecte

Description

(...) Proposem d'una banda un projecte amb un objectiu ampli com és aprofundir en les aplicacions biomèdiques de la llum de sincrotró, però amb dues aproximacions concretes i diferents. D'una banda mitjançant l'ús de SAXS, pretenem objectivar la diagnosi dels melanomes. (...) D'altra banda no existeix una metodologia objectiva que faciliti el diagnòstic dels melanomes. Cal per tant, desenvolupar una metodologia objectiva que es basi en el canvi de composició. Es pretén, mitjançant SAXS i seguin els procediments establerts per M.Fernández determinar un patró de difracció de col·lagen en nevus no patològics diferenciant edats, sexe, i grau de fotoenvoelliment. Un cop sistematitzat i establert el patró de difracció dels nevus no patològics, seguint el mateix procediment elaborarem un patró de difracció pels melanomes, prèviament diagnosticats en clínica. Una segona etapa del projecte consistirà en analitzar les biòpsies amb un altre procediment de difracció DEI a la ID17 de l'ESRF per tal de tenir una imatge amb valors objectius dels canvis que s'observin (...)
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització19/07/0618/07/07

Fingerprint

Explora els temes de recerca tractats en aquest projecte. Les etiquetes es generen en funció dels ajuts rebuts. Juntes formen un fingerprint únic.