Aplicació de la biogeoquímica isotòpica a la recerca arqueològica

Detalls del projecte

Description

(...) El present projecte té com a finalitat iniciar una nova línia de recerca centrada en biogeoquímica isotòpica a partir de la integració de noves tècniques analítiques a l'estudi dels materials arqueològics, concretament en el marc de les anàlisis arqueozoològiques. Aquesta integració suposa, per una banda, el coneixement de les tècniques en si i, d'altra banda, la adequació de la seva aplicació a les diferents fases de que consta un projecte d'investigació arqueològica, contemplant des de la recuperació de les restes arqueològiques fins a la seva interpretació. D'aquesta manera, les particularitats que presenten les mostres sobre les quals s'efectuen les mesures isotòpiques fan que s'hagin de revisar i adaptar els diferents mètodes i tècniques d'excavació i sistemes de registre normalment utilitzats durant els treballs de camp als requeriments del mostreig i analítica posterior(...)
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització19/07/0618/07/07

Fingerprint

Explora els temes de recerca tractats en aquest projecte. Les etiquetes es generen en funció dels ajuts rebuts. Juntes formen un fingerprint únic.