Anàlisi dels paràmetres psicològics en els processos d'adaptació humana.

  Detalls del projecte

  Description

  Els treballs recents en Psiconeuroimmulogia han posat en relleu lavigència dels principis bàsics de l'aprenentatge per a explicaralgunes de les respostes del sistema immunitari, així com lainfluència de l'estrès psicològic en aquest sistema. Per altre part,les investigacions de Bandura i de Lazarus, entre altres, han mostratla importància de les estratègies d'afrontament en l'adaptació a lessituacions estressants. Situat dintre d'aquestes coordenades, elpresent projecte té dos objectius fonamentals: 1) Analitzar lainfluència de l'estrès i les estratègies d'afrontament sobre algunesvariables immunològiques i psicofisiològiques; i 2) Avaluar l'estrèsi les estratègies d'afrontament en poblacions específiques. Aquestsobjectius coincideixen amb dos dels proposats per l'Acció Concertadaestablida per la Comissió de les Comunitats Europees per a lacoordinació de programes d'investigació científi
  EstatusAcabat
  Data efectiva d'inici i finalització1/01/901/01/92

  Fingerprint

  Explora els temes de recerca tractats en aquest projecte. Les etiquetes es generen en funció dels ajuts rebuts. Juntes formen un fingerprint únic.