Anàlisi de l'empresa pública espanyola tant a nivell organitzatiu com de gestió, i anàlisi comparatiu de l'empresa pública respecte de l'empresa privada a nivell d'eficiència i d'eficàcia

 • Cayón Costa, Magda (Investigador/a principal)
 • Bosch Badia, M. Teresa (Investigador/a)
 • Morales Piñero, Juan Carlos (Investigador/a)
 • Morales Piñero, Juan Carlos (Investigador/a)
 • Verges Jaime, Joaquim (Investigador/a)

  Detalls del projecte

  Description

  La línia de recerca que estem portant a terme està centrada en l'empresa pública com a principal objecte d'anàlisi. Els nostres estudis es centren bàsicament en analitzar l'empresa pública des de tres vessants diferents: 1. Anàlisi longitudinal: estudiar diferents empreses públiques espanyoles al llarg del temps, a través d'estudis en profunditat de casos, fixant bàsicament l'atenció en com han anat evolucionant l'estructura organitzativa, si s'han produït canvis organitzatius importants etc., per poder finalment analitzar com aquests canvis han influenciat en els nivells d'eficiència i d'eficàcia de l'empresa pública durant el període d'estudi. 2. Anàlisi comparatiu: comparar les empreses públiques prèviament analitzades amb les empreses privades del sector en el que s'està operant. 3. Per altra banda, s'està realitzant un estudi en profunditat de les diferents privatitzacions que s'han produït en el territori espanyol, i dels efectes que aquests processos han tingut sobre els resultats de la gestió de l'empresa, i en definitiva sobre l'eficiència i l'eficàcia empresarial
  EstatusAcabat
  Data efectiva d'inici i finalització6/12/075/12/08

  Fingerprint

  Explora els temes de recerca tractats en aquest projecte. Les etiquetes es generen en funció dels ajuts rebuts. Juntes formen un fingerprint únic.