Alguns aspectes de la fiscalitat, el dèficit públic i el benestar en l'economia espanyola: anàlisis empíriques.

  • Sancho, Ferran (Investigador/a principal)
  • Andreu Aznar, Jordi (Investigador/a)
  • García Villar, Jaume (Investigador/a)
  • Polo Andres, Jose Clemente (Investigador/a)

Detalls del projecte

Description

Els objectius que es persegueixen en aquest projecte estan directament lligats als dos aspectes discutits quan es parla dels antecedents i estat actual del tema. Per un costat, es pretén avaluar l'impacte de la fiscalitat (directa i indirecta) sobre el benestar i la distribució de la renda, tant des d'una perspectiva d'equilibri general com d'equilibri parcial. Per altre part, es pretén detectar com el dèficit del sector públic incideix sobre els tipus d'interès, un aspecte crucial que determina en bona manera l'estat de l'economia a través dels canals d'influència del sector monetari.
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització4/10/904/10/92

Fingerprint

Explora els temes de recerca tractats en aquest projecte. Les etiquetes es generen en funció dels ajuts rebuts. Juntes formen un fingerprint únic.