Activitat manipulativa infantil, interacció comunicativa i emergència de símbol. Estudi comparat de nens normals i amb trastorns de desenvolupament

  Detalls del projecte

  Description

  Un dels tipus de retards del llenguatge són els d'índole cognoscitiva. Podem adscriure'ls a dèficits en la capacitat de simbolitzar. Les investigacions sobre l'emergència del símbol i els seus pre-requisits han seguit fins avui la via oberta per Piaget. Aquesta perspectiva no considera la dimensió intermental que caracteritza l'ús social i, més concretament, l'adquisició del símbol. És en aquest context on apareix com a necessari estudiar les interaccions comunicatives nen-adult. La nostra investigació tracta d'aprofundir els inicis de la funció simbòlica i ultrapassar el marc de Piaget, és a dir, d'incorporar-hi aquells intercanvis ("joint activity formats" de Bruner) que es produeixen a partir dels nous o deu mesos (fase d'intersubjectivitat secundària de Trevarthen). Pretenem donar cabuda dins el marc teòric del símbol a la seva dimensió motivacional i cooperativa. Estudiarem comparat
  EstatusAcabat
  Data efectiva d'inici i finalització13/07/8913/07/92

  Empremta digital

  Explora els temes de recerca tractats per aquest projecte. Aquestes etiquetes es generen en funció dels premis/ajuts subjacents. Junts formen una empremta única.