Activació/inhibició del factor de transcripció NF-kB en neurones i cèl.lules glials mitjançant l'ús de vectors no-vírics

  • Castellano Lopez, Bernardo (Investigador/a principal)
  • Acarín Pérez, Laia (Investigador/a contractat/da)
  • Castillo Ruiz, María del Mar (Investigador/a contractat/da)
  • Peluffo Zavala, Hugo Ernesto (Investigador/a contractat/da)
  • Vela Hernandez, Jose Miguel (Investigador/a contractat/da)
  • Gonzalez de Mingo, Berta (Investigador/a)

Detalls del projecte

Description

Estudis recents indiquen que l'activació de les cèl·lules glials està en estreta relació amb l'activació de certs factors de transcripció com és el NF-kB. Se sap que el NF-kB regula la transcripció de gens implicats en la resposta inflamatòria i immunitària. Per altra banda l'activació de NF-kB en neurones pot exercir efectes neuroprotectors. L'objectiu d'aquest projecte, que s'enquadra dintre de la investigació bàsica, és interaccionar amb l'activació del factor de transcripció NF-kB en les cèl·lules glials a fi d'intentar reduir les conseqüències negatives que la seva activació pugui tenir sobre l'evolució de processos neurodegeneratius induïts experimentalment. Paral·lelament s'intentarà interaccionar amb l'activació del factor de transcripció NF-kB neuronal promovent la seva activació a fi d'afavorir els efectes neuroprotectors que d'això se'n derivin. L'experimentació que es proposa es basa en models de lesió experimentals bé caracteritzats (lesions corticals excitotòxiques i degeneració talàmica retrograda associada a lesions corticals per aspiració) i en la transferència de determinades seqüències gèniques utilitzant vectors no-vírics construïts a aquest efecte amb promotors adequats per a la seva expressió específica en cèl·lules glials i en neurones. Finalment, i basant-nos en aquesta mateixa metodologia intentarem competir amb l'activació NF-kB glial inducible aportant la sobreexpressió de factors tròfics, proteïnes antioxidants, i promovent la sobreexpressió de citocines anti-inflamatòries capaces de detenir la reactivitat glial, per a en definitiva evitar la degeneració neuronal. Una part de l'estudi es realitzarà a nivell histològic, sobretot utilitzant tècniques inmunocitoquímiques i altra part es basarà en la utilització de tècniques de immobilització d'anticossos lligats a membrana (AntibodyArrays) i Western-immunobolting a partir d'homogeneïtzats de cervell
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització1/12/021/12/05

Fingerprint

Explora els temes de recerca tractats en aquest projecte. Les etiquetes es generen en funció dels ajuts rebuts. Juntes formen un fingerprint únic.