Aïllament i caracterització d'un nou tipus de repressor LexA pertanyent al grup alfa de les proteobacteries

Detalls del projecte

Description

Els gens SOS codifiquen un conjunt de proteïnes destinades a reparar el DNA i garantitzar la supervivència cel·lular. Aquests gens estan sota el control negatiu del represor LexA que s'uneix a una seqüència específica denominada caixa SOS. Les dues úniques caixes SOS conegudes fins fa poc, i que presenten els palindromes CTGTN\sub 8\nosub ACAG i GAACN\sub 4\nosub GTTC, són les de \i E. coli\i0 i \i B. subtilis\i0 , respectivament. El nostre equip ha identificat recentment en el grup alfa dels proteobacteris una nova caixa SOS, que respon a la repetició directa GAACN\sub 7\nosub GAAC. Hem demostrat també l'existència en aquests bacteris d'un repressor que s'uneix a dita seqüència i al seu derivat palindròmic GAACN\sub 7\nosub GTTC. Aquesta versatilitat és una característica totalment nova que distingueix al repressor LexA dels bacteris alfa de tots els coneguts. Amb la finalitat de profunditzar en el coneixement i l'evolució del sistema SOS, l'objectiu fonamental d'aquest projecte és l'aïllament del gen que codifica aquest nou tipus de repressor LexA i la identificació dels aminoàcids que interaccionen amb la seva corresponent caixa SOS. Per a això, es clonarà i seqüenciarà el gen \i LexA\i0 de les espècies del grup alfa \i Rhizobium etli\i0 , \i Rhodobacter sphaeroides\i0 , \i Rhodobacter capsulatus\i0 i \i Paracoccus denitrificans\i0 . El gen \i lexA\i0 de \i R.etli\i0 es clonarà a partir d'una genoteca construïda en el vector \lambdaZAP utilitzant com a sonda una sèrie d'oligonucleòtids dissenyats després de la purificació de la proteïna LexA de dita espècie per cromatografia d'afinitat i la seqüenciació posterior de la seva regió amino terminal. La resta dels gens "lexA" s'obtindran per hibridació, empleant el de \i R.etli\i0 com a sonda. La comparació de les seqüècie de tot aquests gens ens permetrà establir les regions específiques del repressor LexA pròpies del grup alfa. Els residus d'aquest repressor fonamentals per a la
EstatusAcabat
Data efectiva d'inici i finalització1/10/981/10/01

Fingerprint

Explora els temes de recerca tractats en aquest projecte. Les etiquetes es generen en funció dels ajuts rebuts. Juntes formen un fingerprint únic.