• Telèfon93 581 2782
  • Edifici B

    08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

    Espanya

  • Edifici B, Campus UAB

    08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

Calculat sobre la base del núm. de les publicacions emmagatzemades a Pure i cites de Scopus
20002024

Producció científica per any

Perfil personal

Interessos en recerca

Susagna Tubau (Manlleu, 1978) es doctora per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i la Universiteit van Amsterdam (2008, en règim de cotutela, Excel·lent "Cum Laude" i Menció de Doctorat Europeu), Màster en Lingüística per la University of London (University College London) (2004, Distinction i finançament de la prestigiosa beca La Caixa-British Council per a estudis de postgrau a l'estranger), Màster en Filologia Anglesa per la UAB (2004, nota global d'Excel·lent) i Llicenciada en Filologia Anglesa per la UAB (2001, nota global d'Excel·lent i Premi Extraordinari de la Titulació).

Des de 2001 Tubau ha ocupat diversos llocs docents: Professora Associada a temps parcial a l'Escola d'Enginyeria Informàtica de Sabadell, UAB (2001-2003), Professora Ajudant (2004-2008) i Professora Ajudant Doctor (2008-2009) al Departament de Filologia Anglesa i de Germanística de la UAB, Professora Agregada (2009-2010) a la Universitat de Vic, Professora Lectora (2010-2015), Professora Agregada interina (2015-2020) i Professora Agregada (2020-2023) al Departament de Filologia Anglesa i de Germanística de la UAB. Des del 17 de març de 2023 es Professora Titular d'Universitat al Departament de Filologia Anglesa i de Germanística de la UAB, on imparteix assignatures relacionades amb la sintaxi i la variació lingüística.

La línia de recerca principal de Susagna Tubau s'emmarca en el camp de la lingüística teòrica i, en particular, de la sintaxi. A Tubau li interessa com la negació simple, la doble negació i la concordança negativa s'expressen en les llengües naturals, amb un èmfasi especial en la variació que s'observa a les varietats no-estàndard de l'anglès. També ha investigat altres fenòmens lingüístics relacionats amb la negació en llengües naturals, com ara la negació expletiva, la naturalesa de les respostes sí/no, la sintaxi dels minimitzadors, els límits de la polaritat i la concordança negativa, l'evolució diacrònica dels adjunts negats i la composicionalitat dels quantificadors negatius. Altres línies de recerca secundàries que Tubau a mantingut en paral·lel a la principal són l’adquisició de llengües (natives i estrangeres), l’efecte that-trace de l’anglès i l’expressió lingüística del gènere en textos traduïts de l’anglès al català i al castellà.

Des de 2001 i fins a l'actualitat, Tubau ha participat en 6 projectes de recerca finançats en convocatòries competitives i 2 Xarxes Temàtiques d'Excel·lència. Des de 2013 és membre del grup de recerca consolidat Grup de Lingüística Teòrica, finançat per la Generalitat de Catalunya. A dia d'avui, la producció científica de Susagna Tubau inclou 24 articles en revistes (20 en revistes indexades al Journal Citation Reports, Social Science Citation Index y 4 indexades a CARHUS Plus, ERIH y/o altres), 9 capítols de llibre, 9 publicacions amb avaluació externa resultant de congressos 2 ressenyes. La seva trajectòria investigadora ha estat reconeguda amb 2 trams de recerca per part de l'Agència de la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) i els resultats presentats regularment tant en congressos nacionals com internacionals. Fins a dia d'avui, Tubau ha participat com a ponent en més de 40 congressos, entre els quals destaquen 'Linguistic Symposium of Romance Languages, Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea', 'CLS (Chicago Linguistic Society)', 'Going Romance' i 'International Congress of Linguists', tots ells amb un gran reconeixement en el camp de la lingüística.

Durant tota la seva carrera acadèmica, Tubau ha combinat la recerca amb la docència i la gestió. Entre els càrrecs més recents destaquen el de Secretària del Departament de Filologia Anglesa i de Germanística de la UAB (2018-2020), el de Coordinadora de Facultat de Pràctiques i de Mobilitat de la Facultat de Filosofia i Lletres de la UAB (2021) i el de Vicedegana de Pràctiques i de Mobilitat de la Facultat de Filosofia i Lletres de la UAB. També ha coordinat les assignatures de Treball de Fi de Grau (2020) i de Treball de Fi de Màster (2012-2017 i 2020-2021). Ha co-dirigit una tesi doctoral defensada al Regne Unit el 2019 i actualment en supervisa 3 més. Des del 2013 ha supervisat 29 Treballs de Fi de Grau i 7 Treballs de Fi de Màster. Des de novembre de 2020 Tubau es sots-coordinadora de la matèria d'anglès a la Prova d'Accés a la Universitat (PAU).

Indicadors Generals de qualitat de la producció científica

Publicacions

La producció científica de Susagna Tubau comprèn, a data d'avui, un total de 24 articles en revistes (20 en revistes indexades al Journal Citation Reports, Social Science Citation Index i 4 indexades en CARHUS Plus, ERIH y/o altres), 9 capítols de llibre, 9 publicacions amb avaluació externa resultants de congressos i 2 ressenyes.  

Sexennis de recerca

El 2015 i el 2021 Tubau va obtenir l’avaluació positiva de dos períodes d’activitat investigadora (sexennis) per part de l'Agència de la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU).

Projectes d'investigació

Des del 2001 fins a l’actualitat, Tubau ha participat en 6 projectes de recerca finançats en convocatòries competitives, essent els tres darrers directament relacionats amb la línia de recerca encetada a la tesi doctoral (FFI2017-82547-P, La interpretación de las categorías funcionales, MINECO, 2018-20, IP: M.Teresa Espinal i Xavier Villalba; FFI2014-52015-P, La composicionalidad del significado: Perspectivas teóricas y empíricas, MINECO, 2015-18, IP: M.Teresa Espinal; FFI2011-23356, La composicionalidad del significado y las operaciones semánticas en la interfaz sintaxis-semántica y en la interfaz gramática-cognición, MINECO, 2012-15, IP: M.Teresa Espinal) i 2 Xarxes Temàtiques d’Excel·lència (FFI2016-81750-REDT i FFI2014-51675-REDT, Significado y gramática, MINECO, 2017-18, IP: M.Teresa Espinal i 2015-16, IP: Louise McNally).

Des del 2013 Tubau és membre del grup de recerca consolidat Grup de Lingüística Teòrica, finançat per la Generalitat de Catalunya (2017 SGR 634, 2014 SGR 1013 i 2021 SGR 00787).

Disseminació de la recerca: congressos

Des del començament de la seva carrera acadèmica, Tubau ha presentat regularment els resultats de la seva recerca tant en congressos nacionals com internacionals. A dia d’avui, Tubau ha participat com a ponent en més de 40 congressos, entre els quals destaquen el Linguistic Symposium of Romance Languages, l’Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea, el CLS (Chicago Linguistic Society), Going Romance i International Congress of Linguists,  tots ells amb un alt reconeixement en el camp de la lingüística.

Participació en processos de revisió per parells i treball editorial

Tubau ha actuat com a revisora per a diverses revistes nacionals i internacionals com ara Journal of Linguistics, Journal of English Linguistics, Journal of Historical Syntax, Glossa, Linguistics, Studia Linguistica, Nordlyd, Borealis, Sintagma i Atlantis, entre d'altres, així com també per als programes de beques de La Caixa-British Council per a ampliació d’estudis de post-grau a Europa i a la regió d’Àsia-Pacífic, i el programa de projectes de recerca de la National Science Foundation (Estats Units).

Tubau és editora convidada, juntament amb U. Etxeberria, V. Déprez i M.T. Espinal d’una col·lecció d’articles publicada el 2020 en accés obert a la revista Frontiers in Psychology.

Educació / qualificació acadèmica

Doctor/a, en Filologia Anglesa

Data d'adjudicació: 2 de juny 2008

Màster, Màster en Lingüística, University College London (UCL)

Data d'adjudicació: 1 de nov. 2004

Màster, Màster en Filologia Anglesa

Data d'adjudicació: 10 de set. 2003

Llicenciat/da, Llicenciatura en Filologia Anglesa, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Data d'adjudicació: 30 de jul. 2001

Posicions externes

Professora Agregada, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

16 de març 202017 de març 2023

Professora Agregada interina, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

28 de maig 201515 de març 2020

Professora-tutora, Consorci del Centre Associat de la UNED de Terrassa

1 d’oct. 201031 de maig 2011

Professora Lectora, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

15 de set. 201027 de maig 2015

Professora Agregada, Universitat de Vic - Universidad Central de Catalunya (UVic-UCC)

15 de febr. 200914 de set. 2010

Professora Ajudant Doctor, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

1 de jul. 200815 de febr. 2009

Professora Ajudant, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

15 de set. 200430 de juny 2008

Professora Associada A2.3, Escola Universitaria d'Informàtica de Sabadell (UAB)

15 de set. 200114 de set. 2003

Monitora d'anglès (docència no reglada), Serveis Educatius i del Lleure d'Osona SLL.

1 de gen. 200131 de des. 2002

Fingerprint

Consulta els temes de recerca on Susagna Tubau Muntaña està actiu. Aquestes etiquetes temàtiques provenen de treballs d’aquesta persona. Junts formen un fingerprint únic.
  • 1 Perfils similars

Col·laboracions i principals àrees de recerca dels darrers cinc anys

Col·laboració externa recent a nivell de país Feu una immersió en els detalls fent clic als punts.