No hi ha foto de Pau Solsona Mateos
  • Telèfon34-93-581 2085
  • Entrada Central Edifici de Ciències, Campus UAB

    08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

Calculat sobre la base del núm. de les publicacions emmagatzemades a Pure i cites de Scopus
19992021

Producció científica per any

Xarxa

El missatge s'ha enviat correctament.
El missatge no s'ha enviat a causa d'un error.