No hi ha foto de Mercedes Elizabeth Narciso Farias
Calculat sobre la base del núm. de les publicacions emmagatzemades a Pure i cites de Scopus
20012024

Producció científica per any

Xarxa

Antoni Guasch

  • Automàtica i Inf. Ind. (ESAII)
  • Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
  • Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
  • Parc Tecnològic de Barcelona

Persona externa

Daniel Riera

  • Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
  • Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Persona externa

A. Guasch

  • Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

Persona externa

J. Figueras

  • Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

Persona externa

Josep Medina Casanovas

  • Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

Persona externa

El missatge s'ha enviat correctament.
El missatge no s'ha enviat a causa d'un error.