Calculat sobre la base del núm. de les publicacions emmagatzemades a Pure i cites de Scopus
20002023

Producció científica per any

Perfil personal

Interessos en recerca

  La meva trajectòria científica comença durant l’últim any de la Llicenciatura de Física, quan vaig començar a treballar al grup de propietats tèrmiques de materials a la nanoescala (GTNaM) de la UAB, estudiant la recristal·lització d'acers mitjançant tècniques calorimètriques i la caracterització estructural de peces sinteritzades per pulvimetal·lúrgia en col·laboració amb l'empresa AMES S.A.

   L’any 2006 vaig finalitzar el doctorat a GTNaM treballant en la caracterització tèrmica i estructural de sistemes de multicapes de Cu-Mg, sota la direcció del Dr. Javier Rodríguez Viejo. Durant aquesta etapa vaig adquirir experiència en l'ús i interpretació d'una gran diversitat de tècniques de caracterització. La tesi doctoral també va incloure el desenvolupament de models teòrics cinètics per modelitzar i ajustar les dades experimentals i alhora donar una interpretació als fenòmens que tenien lloc durant els tractaments tèrmics. Aquest treball va donar lloc a 4 publicacions i va ser presentat a 3 congressos internacionals. Durant tot aquest període, vaig gaudir de diferents contractes de professora que em van permetre compatibilitzar la recerca amb la docència.

   L'any 2006, vaig ser convidada a realitzar una estada de 3 mesos al Grup de Física Aplicada de la Vrije Universiteit d'Amsterdam a Holanda on posteriorment vaig obtenir una beca postdoctoral Marie Curie de dos anys de durada dins el projecte COSY (Complex solid state reactions for energy efficient hydrogen storage) amb una extensió dins el projecte FUNCHY (Functional Materials for mobile Hydrogen Storage) sota la direcció del Dr. Bernard Dam i del Dr. Ronald Griessen, investigador de reconegut prestigi en l'estudi de la interacció de l'hidrogen amb la matèria. Durant aquest període (2006-2009) vaig treballar en la caracterització i estudi de materials per l'emmagatzematge d'hidrogen en estat sòlid. Aquest va ser un període molt fructífer en el que vaig poder assistir a nombrosos congressos i expandir la meva xarxa de contactes amb investigadors d'arreu del món. Fruit d’aquests anys s'han publicat 9 articles en revistes de renom.

   La meva tornada a la UAB el 2009 va ser possible gràcies a una Beca Beatriu de Pinós. Posteriorment vaig ser contractada per la universitat com a investigadora postdoctoral docent, i com agregada interina des del 2015, per finalment obtenir la plaça de professora agregada l’any 2019. Des de Gener de 2021 el 50% de la meva recerca està adscrita a l’Institut de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2). Aquesta adscripció m’està permetent donar una empenta a la recerca, gràcies a les sinèrgies que s’estan creant amb altres membres del centre, així com dels serveis científic-tècnics disponibles. Prova d’això és l’última publicació a Nature Physics on publiquem mesures realitzades amb microscòpia de forces atòmiques realitzades a l’ICN2.

  En els darrers anys he estat involucrada en diversos projectes, com ara, el disseny i construcció d'un muntatge per la mesura d’absorció d’hidrogen amb càmera IR sota control de pressió i temperatura, la modelització teòrica de dades obtingudes mitjançant nanocalorimetria o la col·laboració amb la Universitat Politècnica de Catalunya junt amb una línia de l'ESRF per a l'estudi de vidres metàl·lics. El darrer projecte, que m'ha permès dirigir 5 tesis (dues en execució), 5 treballs de màster i diversos treballs de fi de grau, és l'estudi de la transició vítria en vidres ultraestables obtinguts en forma de capa prima mitjançant deposició física a partir de la fase vapor. Aquest és un camp d’investigació recent i en el qual a GTNaM ens hem pogut posicionar com a grup de referència internacional. Mostra d’això són les publicacions més recents a Nature Physics, Science Advances,  Scientific reports, Physical Review Letters i o el review monogràfic a la Rivista del Nuovo Cimento, així com la participació com a ponent convidada a conferències internacionals com l’”APS March meeting”, la conferència de la “North American Thermal Analysis Society (NATAS)” o l’“International Discussion Meeting on Relaxation in Complex Systems” entre altres, totes elles centrades en l’àmbit de la transició vítria i les propietats tèrmiques dels materials.

   En els últims 12 anys he compatibilitzat la recerca amb la docència als graus de Física, Química i Nanociència i Nanotecnologia. Entre el 2015 i el 2021 he estat coordinadora adjunta del grau de Física (Coordinadora durant el darrer any). També he estat coordinadora a nivell UAB del projecte Erasmus+:”Diversity in the cultures of Physics”, destinat, entre altres, a incentivar a les noies estudiants de física a seguir una carrera científica, per tal de reduir la bretxa de gènere als nivells més avançats de la trajectòria investigadora. També he participat en jornades de portes obertes de la Facultat de ciències, al Saló de l’Ensenyament i a xerrades divulgatives sobre la física a centres de secundària.

Educació / qualificació acadèmica

Doctor/a, Doctor en Ciència de Materials, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Data d'adjudicació: 4 de gen. 2006

Llicenciat/da, Llicenciat en Física, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Data d'adjudicació: 30 de juny 1999

Fingerprint

Consulta els temes de recerca on Marta Gonzalez Silveira està actiu. Aquestes etiquetes temàtiques provenen de treballs d’aquesta persona. Junts formen un fingerprint únic.
  • 1 Perfils similars

Col·laboracions i principals àrees de recerca dels darrers cinc anys

Col·laboració externa recent a nivell de país Feu una immersió en els detalls fent clic als punts.