• Telèfon935812416

Acceptar estudiants de doctorat

Projectes de doctorat

Religion; New Spiritualities; Rites

Calculat sobre la base del núm. de les publicacions emmagatzemades a Pure i cites de Scopus
1997 …2023

Producció científica per any

Perfil personal

Interessos en recerca

María Esther Fernandez Mostaza és professora TU des del 2002. En aquests 20 anys ha desenvolupat tres objectius en l'àmbit universitari que mereixen ser anomenats. En primer lloc, la seva trajectòria acadèmica està avalada pel fet d'haver-ne obtingut cinc trams de Docència, en l'últim rebent una menció especial per assolir la màxima puntuació en tots els ítems avaluats: (i) Dedicació docent, (ii) Planificació d'activitats docents, (iii) Desenvolupament professional, (iv) Avaluació de líders acadèmics i estudiantat. Aquest reconeixement demostra el seu excel·lent compromís amb la carrera docent. A més, fins ara, ha dirigit 21 Treballs Fi de Grau (entre els quals, dos han estat publicats com a capítols de llibre) on prevalen dos temes: Les manifestacions de la religiositat en l'espai urbà i Els ritus al voltant de la mort en absència d'un cos.

Aquestes circumstàncies per si soles són la base d'un reconeixement internacional. Entre d'altres, cal destacar: (i) és membre del Consell de Professors de Doctorat en "Gestió per a la Transformació Digital: Comunicació i Ètica Empresarial" a la Universitat Unicusano de Roma; (ii) és membre extern del Centre d'Estudis Interdisciplinaris sobre Amèrica Llatina – CeSIALUnicusano, de la Universitat Unicusano de Roma. (iii) va formar part del jurat avaluador del projecte de tesi de mestratge a la Universitat Nacional de Colòmbia, Bogotà; (iv) ha impartit docència en el màster Sociologia: Teoria, Metodologia i Recerca adscrit al Departament de Ciències de l'Educació de la Universitat Roma Tre (Roma) i, (v) ha desenvolupat un treball de camp emmarcat en la processó del Senyor dels Milagros a Roma, sota els auspicis de la Universitat de Roma Tre (Roma).

En segon lloc, però no menys important, ha realitzat una important carrera en l'àmbit de la gestió dins la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha exercit, entre altres càrrecs, el de Secretària Acadèmica, Vicedegana d'Ordenació Acadèmica i Coordinadora del Grau tant en Ciència Política com en Sociologia (en un doble mandat, durant sis anys). Finalment, des de gener de 2018 a novembre de 2019, va ser directora del Departament de Sociologia. Tota aquesta trajectòria li va permetre obtenir quatre trams de gestió, el nombre màxim reconegut per la institució.

Finalment, la seva dedicació a la investigació s'ha desenvolupat en dues etapes. La primera, en obtenir el 2002 la plaça permanent a la Universitat Autònoma de Barcelona com a Titular d'Universitat (TU). En aquest període cal destacar la seva participació com a post-doc en dos programes europeus: SERVEMPLOI. Innovacions en els sectors de la societat de la informació. Implicacions per al treball, l'experiència i les oportunitats de les dones en els llocs de treball europeus (Programa TSR) SOE1-CT98-1119, 1999-2002, i Family and the Welfare State in Europe (TMR Programme) ERB FMRX CT 960027, 1997-1999. A més del seu aprenentatge en l'àmbit de la investigació, ambdós programes li van permetre realitzar estades en diverses universitats europees durant més de sis mesos.

La segona etapa té lloc després del 2020, mentre acabava les seves responsabilitats com a directora del Departament de sociologia. Així, va participar en programes de doctorat en diverses universitats estrangeres: Università Unicusano (Roma) i Universitat Nacional de Colòmbia. A més de participar com a investigadora, ininterrompudament des de 2011 en els següents projectes:

I. "Entre la ciència i la religió: un estudi empíric per comprendre el rol de les creences religioses i espirituals en l'oposició a les tecnologies biomèdiques." Code according to the funding entity: PID2020-120201GB-I00 Start-End date: 01/09/2021 - 31/08/2024.

II. "European Network on Science, Religion and Health" Xarxa Internacional de Recerca per a l'Estudi de la Ciència i la Creença en la Societat; Birmingham, Regne Unit. Codi segons entitat finançadora: RNF/01/105. Data d'inici: 01/10/2021 - 30/06/2023.

III. "Expressions religioses a l' espai urbà a Madrid i Barcelona. Un estudi de casos múltiple sobre la visibilitat de la diversitat religiosa en l'espai públic". SpE_GC (13-16). Code according to the funding entity: CSO2015-66198-P. Start-End: 01/01/2016 - 31/12/2019.

IV. "La gestió de la diversitat religiosa en centres hospitalaris i penitenciaris a Espanya. PNPIF( 08-11) Code according to the funding entity: CSO2010-21248. Start-End: 01/01/2011 - 31/12/2014.

La seva trajectòria investigadora s'ha evidenciat en el fet que les seves darreres cinc publicacions van ser acceptades per prestigioses bases de dades internacionals de primer nivell WoS i SJR: 3 d' elles Q1; SJR2021: 0,34; 1 d'ells Q2; SJR 2021: 0,45.

Finalment, però no menys important, res de l'anterior hagués estat possible sense el suport del grup ISOR, al qual hi pertany des de fa 30 anys i on va començar la seva carrera acadèmica i investigadora.

Experiència relacionada amb els SDG de les Nacions Unides

El 2015, els estats membres de l’ONU van acordar 17 objectius globals de desenvolupament sostenible (SDG) per acabar amb la pobresa, protegir el planeta i garantir la prosperitat per a tothom. El treball d'aquesta persona contribueix als següents SDG:

  • ODS 10 - Reducció de les desigualtats

Educació / qualificació acadèmica

Doctor/a, Doctora en Sociologia, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Data d'adjudicació: 16 de des. 1996

Llicenciat/da, Llicenciatura en Sociologia, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Data d'adjudicació: 30 de juny 1990

Llicenciat/da, Llicenciatura en Ciències de la Informació. Secció: Publicitat, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Data d'adjudicació: 1 de juny 1987

Posicions externes

Investigadora post-doctoral en el projecte: Parenting a Deaf Child under 6 years old. A comparative study, dentro del programa: Family and the welfare state in Europe (TMR Programme) ERB FMRX CT 960027, Universiteit van Amsterdam (UvAM)

1 d’oct. 199831 de març 1999

Investigadora post-doctoral en el projecte: Parenting a Deaf Child under 6 years old. A comparative study, dentro del programa: Family and the welfare state in Europe (TMR Programme) ERB FMRX CT 960027, Tampere University (TAU)

1 d’abr. 199830 de set. 1998

Investigadora post-doctoral en el projecte: SERVEMPLOI. Innovations in Information Society Sectors. Implications for Women's Work, Expertise and opportunities in European Workplaces (TSR Programme) SOE1-CT98-1119, Fundación CIES. Barcelona, España y Trinity College. Dublin, Reino Unido

1 de gen. 199831 de des. 2001

Ajudant d'investigació en el projecte: El estudio de la diversidad en el marco de la aplicación de la Ley de Reforma Educativa. Director: Dr. Xavier Bonal , Institut de Ciències de l'Educació de la UAB (ICE-UAB)

1 d’oct. 199731 de març 1998

Investigadora post-doctoral en el projecte: Family and the welfare state in Europe (TMR Programme) ERB FMRX CT 960027 , Manheim Center for European Social Research. Manheim, Germany

1 de gen. 199731 de des. 1999

Investigadora Equipo CECS, Fundación Encuentro. Madrid, España

1 de gen. 199331 de des. 1993

Ajudant d'Investigació en el projecte: El Opus Dei i les seves paradoxes. Director: Dr. Joan Estruch, Institute on Culture, Religion, and World Affairs, Boston University. Boston, Estados Unidos de América

1 de gen. 199131 de des. 1992

Fingerprint

Consulta els temes de recerca on Maria Esther Fernandez Mostaza està actiu. Aquestes etiquetes temàtiques provenen de treballs d’aquesta persona. Junts formen un fingerprint únic.
  • 1 Perfils similars

Col·laboracions i principals àrees de recerca dels darrers cinc anys

Col·laboració externa recent a nivell de país Feu una immersió en els detalls fent clic als punts.