Foto de Manuel Castillo Zambudio
Calculat sobre la base del núm. de les publicacions emmagatzemades a Pure i cites de Scopus
1996 …2024

Producció científica per any

Xarxa

Biosystems Engineering

Organització externa: Pendent de Classificar

Dept Biosyst & Agr Engn

Organització externa: Pendent de Classificar

Universitat Autnoma de Barcelona

Organització externa: Pendent de Classificar

Kimron Veterinary Institute (KVI)

Organització externa: Organisme públic d'investigació

El missatge s'ha enviat correctament.
El missatge no s'ha enviat a causa d'un error.