1991 …2022

Producció científica per any

Perfil personal

Educació / qualificació acadèmica

Doctor/a, -, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Data d'adjudicació: 1 de gen. 1989

Col·laboracions i principals àrees de recerca dels darrers cinc anys

Col·laboració externa recent a nivell de país Feu una immersió en els detalls fent clic als punts.