No hi ha foto de Laura Sanchez Romero
Calculat sobre la base del núm. de les publicacions emmagatzemades a Pure i cites de Scopus
20232023

Producció científica per any

Xarxa

Alfonso Benito-Calvo

  • National Research Center On Human Evolution
  • Centro Nacional de Investigacion de La Evolucion Humana (CENIEH)

Persona externa

Dimitri De Loecker

  • Universiteit Leiden (LEI)

Persona externa

Matthew Pope

  • University College London (UCL)

Persona externa

El missatge s'ha enviat correctament.
El missatge no s'ha enviat a causa d'un error.